Tilitoimisto Päätili Oy
Melkonkatu 18
00210 Helsinki
Fax: 0207 118 315

Y-tunnus: 0740868-2

Tuukka Haarlaa, OTK
Laki- ja veropalvelut, yritysjärjestelyt, taloushallinnon palvelut

Puhelin: 040 731 6033
tuukka.haarlaa [at] paatili.fi

Seija Aalto, KTM
Puhelin: 0400 330 157
seija.aalto@paatili.fi

Jari-Pekka Pajari
Puhelin: 040 730 7070
jari-pekka.pajari [at] paatili.fi

Larisa Laakso
Puhelin: 040 731 6052
larisa.laakso [at] paatili.fi

Tilitoimisto Päätili Oy på Svenska

Päätili Oy är en bokföringsbyrå som grundats 1989. Vi erbjuder till måttlig kostnad mångsidig service för företag och sammanslutningar av alla storlekar.

Vi väljer i samråd med vår kund ut det sätt att ordna ekonomisk förvaltning och bokföring som är lämligast med tanke på kundens storlek och behov.

Tack vare vår vältäckande kundstruktur är vi väl förtrogna med olika företags och sammanslutningars behov av ekonomisk förvaltning. Bland våra kunder finns aktiebolag, föreningar och stiftelser som är verksamma på många olika områden. I det praktiska arbetet utnyttjar vi modernt programvarukunnande.
Vid sidan av bokföringsuppdrag erbjuder vi företagen yrkesskicklig personhjälp för att kapa rusningtopparna i den ekonomiska förvaltningen.

Päätili Oy har förvärvat solid erfarenhet och vi kan därför vid sidan av sedvanliga bokföringtjänster erbjuda sakkunnig konsulthjälp i fråga om redovisning, administration, skatteplanering och bolagsjuridik.

Bärande principer i alla vår verksamhet är absolut diskredition och kvalificerad sakkunskap.