Palvelut asiakkaillemme toteutetaan tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja joustavasti.

Käytössämme on nykyaikainen tietotekniikka sekä sähköiset yhteydet. Liiketoiminnan analyysit ja raportit tehdään mm. excel-laskentaa hyödyntäen joko vakiomuotoisina tai asiakkaan oman määrityksen mukaisina.
Peruspalvelut

 • Kirjanpito
 • Palkkalaskenta
 • Myynti- ja ostoreskontrat
 • Tilinpäätös pöytäkirjoineen
 • Veroilmoitus
 • Muut viranomais- , vakuutus- ja yrityksen sidosryhmäilmoitukset

Muut palvelut

 • Yrityshallinnolliset palvelut
 • Lainopillinen neuvonta
 • Työsuhdeasioiden neuvonta
 • Budjetointi
 • Liiketoiminnan analyysit
 • Konserniraportointi; myös ulkomaille
 • Vakuutusasiat
 • Laskujen sähköinen käsittely (sisältäen paperilaskujen skannauksen sekä niiden, että verkkolaskujen kierrätyksen.

Lisäarvopalvelut

 • Talouspäällikköpalvelu
 • Toiminnan kehittäminen
 • Yritysten arvonmääritys
 • Investointien taloudellinen arviointi
 • Yrityskauppa -ja yhtiöjärjestelyt
 • Verosuunnittelu
 • Due diligence -yritysselvitys
 • Yrityksen arvonmääritykset